Tytuł artykułu: Określenie parametrów fizycznych i mechanicznych słabonośnych gruntów organicznych z podłoża trasy S2

Autorzy: MALINOWSKA, E., DOMAŃSKI, P.

Słowa kluczowe: parametry fizyczne i mechaniczne, słabonośne grunty organiczne

Streszczenie: Określenie parametrów fizycznych i mechanicznych słabonośnego podłoża budowlanego w warunkach laboratoryjnych wymaga profesjonalnego poboru próbek, praktycznej wiedzy na temat przeprowadzenia samych badań oraz właściwej interpretacji ich wyników. W artykule określono parametry fizyczne i mechaniczne słabonośnych gruntów organicznych torfów znajdujących się w podłożu trasy S2, która będzie pełniła rolę trasy miejskiej o parametrach drogi ekspresowej. Wyniki badań potwierdziły znaczącą ściśliwość i odkształcalność analizowanego gruntu, jego duża wilgotność, dużą anizotropię i małą wytrzymałość: c = 8,7 kPa, φ’ = 31°.

Cytowanie w stylu APA: Malinowska, E. & Domański, P. (2013). Określenie parametrów fizycznych i mechanicznych słabonośnych gruntów organicznych z podłoża trasy S2. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 147-157.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malinowska & Domański, 2013), następne powołania: (Malinowska & Domański, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Malinowska, Edyta, Przemysław Domański. "Określenie parametrów fizycznych i mechanicznych słabonośnych gruntów organicznych z podłoża trasy S2." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 147-157.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malinowska, & Domański 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Malinowska_Domański_2013_PNIKS, author={Malinowska, Edyta and Domański, Przemysław }, title={Określenie parametrów fizycznych i mechanicznych słabonośnych gruntów organicznych z podłoża trasy S2.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A5/art5.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={147-157}}

Pełny tekst PDF


Go Back